Last updated 16 januari 2019 - Verandering ”chapters”
Red Hat Society in Nederland
Ontwerp en copyright Red Hats Limbourgh
Klik op banner voor meer informatie
Officiele Nederlandse Red Hat Society Chapters
Chapters kunt u direkt benaderen door op de plaatsnaam te klikken
De   moederorganisatie   van   de   Red   Hat   Society   is   in   Amerika   gevestigd.   Officiële   Nederlandse   chapters   zijn allemaal   lid   van   de Amerikaanse   organisatie.   De   naam   Red   Hat   Society   is   een   geregistreerde   en   beschermde naam,    die    alleen    door    officieel    geregistreerde    chapters    gebruikt    mag    worden.    Het    gebruik    door    niet geregistreerde   chapters   is   illegaal   en   strafbaar.   Niet   officiële   chapters   of   individuen   worden   geweerd   op   Red Hat   Society   evenementen.   Dit   is   een   extract   uit   de   officiële   regelementen.   Bovenvermelde   chapters   zijn   per 16 januuari 2019 (met 1 jaar respijt) officieel geregistreerd bij de moederorganisatie in Amerika.  
bezoekers sinds 2005