Last updated 5 februari 2019 - Verandering ”nieuws en kalender”
Red Hat Society in Nederland
Ontwerp en copyright Red Hats Limbourgh
Klik op banner voor meer informatie
Tekst Introductie door: Queen Jeltje van Dijk - Groenekan Vertaling Engels: Queen Mariel Bronsgeest - Lochem Ontwerp : Queen Annette Pieterman - Roermond Copyright : Red Hats Limbourgh
Deze   website   is   ontstaan   na   het   overweldigende   aantal   reacties   op   de   TV   uitzending   bij   Avro's   Twee   Vandaag op   17   november   2005   over   de   eerste   nationale   Red   Hat   Society   landdag   te   Utrecht.   De   Red   Hat   Society   in Nederland   was   toen   nog   niet   zo   groot   en   enkele   chapters   kregen   soms   honderden   mailtjes   met   verzoek   om informatie   en   al   gauw   kwam   de   vraag:   "Kunnen   we   niet   een   pagina   maken,   waar   we   heel   eenvoudig   naar verwijzen kunnen. Gewoon in de Nederlandse taal en voor iedereen te begrijpen" De   website   wordt   onderhouden   door   de   Red    Hats    Limbourgh .   De   informatie   op   deze   website   is   voor   iedereen toegankelijk.   Hoewel   de   redactie   zich   er   voor   inspant   dat   de   informatie   op   deze   website   juist   en   volledig   is geeft   zij   terzake   geen   enkele   garantie.   De   redactie   is   in   geen   geval   aansprakelijk   voor   eventuele   schade   (direct of    indirect)    die    het    gevolg    is    van    of    in    verband    staat    met    het    gebruik    of    het    (gedeeltelijk)    niet    kunnen gebruiken van de informatie en/of de website. De   website   bevat   hyperlinks   naar   andere   websites.   Deze   websites   zijn   het   eigendom   van   en/of   worden   beheerd door   derde   partijen,   waarover   de   redactie   geen   controle   heeft.   De   redactie   is   derhalve   niet   verantwoordelijk voor   en   aanvaardt   geen   enkele   aansprakelijkheid   terzake   van   de   juistheid   en   volledigheid   van   (de   inhoud   van) deze   andere   websites,   noch   voor   beschikbaarheid   daarvan,   noch   voor   het   feit   of   de   informatie   die   door   of   via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. Leden   van   de   Red   Hat   Society   zijn   van   allerlei   pluimage   en   zijn   multi-interpretabel.   Weergegeven   meningen van   individuen   zijn   voor   eigen   verantwoordelijkheid   en   reflecteren   op   generlei   manier   de   zienswijze   van   de redactie   van   de   site   of   enig   ander.   De   redactie   behoudt   zich   het   recht   voor   brieven   en/of   artikelen   zonodig   te redigeren, in te korten en/of niet te publiceren. De   redactie   behoudt   zich   het   recht   voor   zonder   voorafgaande   notificatie   veranderingen   aan   te   brengen   op   deze website.
Met dank aan de ontwerpster van deze website de Queen van de Red Hats Limbourgh
bezoekers sinds 2005