Last updated 5 februari 2019 - Verandering ”nieuws en kalender”
Red Hat Society in Nederland
Ontwerp en copyright Red Hats Limbourgh
Klik op banner voor meer informatie
Nationaal en        internationaal nieuws
Lieve Queens van Red Hat Society Nederland, Hierbij   nodig   ik   jullie   uit   voor   onze   jaarlijkse   Queenslunch.   Deze   wordt,   zoals   eerder   aangekondigd, gehouden   op   donderdag   19   oktober    aanstaande   in   Heerenveen.   Ook   jullie   Vicequeens   zijn   van   harte welkom! Als   locatie   hebben   we   gekozen   voor   ons   voormalige   clubhuis,   welke   tegenwoordig   de   naam   ‘De   Lachende Koe’   draagt….nou   de   vrolijkheid   zit   al   binnen   in   het   etablissement   met   zo’n   naam.   De   keuze   is   ingegeven doordat deze horecagelegenheid vlakbij het NS station is gelegen. We   hebben   getracht   om   de   voor   velen   van   jullie   lange   reis   naar   het   noorden   meer   dan   de   moeite   waard   te laten     zijn     en     het     programma     aangevuld     met     een     optreden     van     het     cabaret     Jong     Belegen. Hoogstwaarschijnlijk   herinneren   sommigen   van   jullie   nog   wel   het   succesvolle   optreden   van   deze   twee   Jong Belegen   dames   tijdens   de   door   ons   georganiseerde   Landelijke   Conventie   in   het   Abe   Lenstra   Stadion   in 2012. Tevens   werken   we   eraan   om   een   aantal   tafels   in   te   richten   met   redhat   spulletjes,   zodat   er   gezellig   gesneupt kan worden op de wat stillere momenten. Het programma van deze Queenslunch ziet er als volgt uit: 11.30 – 12.00 uur:      Ontvangst in De Lachende Koe, Paul Krugerkade 1, Heerenveen                                     Koffie met Friese traktatie 12.00 – 12.15 uur:      Tijd voor overleg 12.15 – 12.45 uur:      Optreden 1e deel cabaret Jong Belegen 12.45 – 13.00 uur:      Opening buffet door Burgemeester Tjeerd van der Zwan 13.00 – 14.00 uur:      Lunch 14.00 – 14.30 uur:      Cabaret Jong Belegen 2e deel 14.30 – 15.00 uur:      Nazit en afsluiting We   hebben   een   all-in   prijs   van   €   35,-      Dit   omvat   het   programma,   de   ontvangst,   de   lunch   en   tevens   alle koffie, thee, wijn, frisdrank en tapbier. Graag reactie vóór 15 augustus via de mail. Eventuele dieetwensen ook graag aangeven.. Je   deelname   is   definitief   door   het   overboeken   van   €   35,-   naar   bankrekeningnummer   NL60   RABO   0352 1131   46   t.n.v.   RHS   Het   Friesche   Haagje.   Graag   je   naam,   je   Queensnaam   èn   naam   van   je   chapter   vermelden bij de betaling. We   hopen   velen   van   jullie   te   mogen   begroeten   in   ons   gezellige   Heerenveen   op   donderdag   19   oktober   om 11.30 uur!
De Lachende Koe, Paul Krugerkade 1, Heerenveen
bezoekers sinds 2005