Red Hat Society in Nederland
Ontwerp en copyright Red Hats Limbourgh
Tekst Introductie door: Queen Jeltje van Dijk - Groenekan Vertaling Engels: Queen Mariel Bronsgeest - Lochem Ontwerp : Queen Annette Pieterman - Roermond Copyright : Red Hats Limbourgh
Deze website is ontstaan na het overweldigende aantal reacties op de TV uitzending bij Avro's Twee Vandaag op 17 november 2005 over de eerste nationale Red Hat Society landdag te Utrecht. De Red Hat Society in Nederland was toen nog niet zo groot en enkele chapters kregen soms honderden mailtjes met verzoek om informatie en al gauw kwam de vraag: "Kunnen we niet een pagina maken, waar we heel eenvoudig naar verwijzen kunnen. Gewoon in de Nederlandse taal en voor iedereen te begrijpen" De website wordt onderhouden door de Red Hats Limbourgh . De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. Hoewel de redactie zich er voor inspant dat de informatie op deze website juist en volledig is geeft zij terzake geen enkele garantie. De redactie is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (direct of indirect) die het gevolg is van of in verband staat met het gebruik of het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken van de informatie en/of de website. De website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites zijn het eigendom van en/of worden beheerd door derde partijen, waarover de redactie geen controle heeft. De redactie is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze andere websites, noch voor beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. Leden van de Red Hat Society zijn van allerlei pluimage en zijn multi-interpretabel. Weergegeven meningen van individuen zijn voor eigen verantwoordelijkheid en reflecteren op generlei manier de zienswijze van de redactie van de site of enig ander. De redactie behoudt zich het recht voor brieven en/of artikelen zonodig te redigeren, in te korten en/of niet te publiceren. De redactie behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website.
Met dank aan de ontwerpster van deze website de Queen van de Red Hats Limbourgh
U bent bezoeker: